• осов шарнир
    Страна на монтаж: преден мост двустранен