• лагер на двигателя
    Страна на монтаж: отдясно