• колесен лагер
    Страна на монтаж: преден мост двустранен