• šroub setrvačníku se zabezbečením
  Vestavěná strana: na straně převodovky

 • těsnicí kroužek klikového hřídele
  Vestavěná strana: na straně převodovky

 • těsnění dříku ventilu
  Vestavěná strana: sací strana

 • O-krouzek pro spojovací hřídel
  Vestavěná strana: pøední, vepøedu

 • šroub vypouštěcího otvoru bez těsnicího kroužku
  Vestavěná strana: závislé na vozidle strana vestavby