OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
BMW 11 28 7 787 535
Chevrolet 25185543 | 96440498 | 96989016
Chrysler 04593684AA | 04892840AA
Daimler (Jaguar) 0109979092
Ford 3L8E8620BA | 4 160 169 | 4 576 608
Upotrebni broj
odgovarajući za Upotrebni broj
ID 6PK2090, 6PK2087, 6PK2088, 6PK2089, 6PK2091, 6PK2092, 6PK2093
koristi se u vozilima