OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
Hyundai 54564-H1000
Mitsubishi MB633870
Nissan NYA
koristi se u vozilima