• zaptivač ventila
    Strana ugradnje: ulazna strana

  • vijak za ispuštanje ulja bez zaptivnog prstena
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides