• nosač ramena
    Strana ugradnje: zadnja osovina na obe strane, dole, unutar, zadnji