• vijak točka
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

  • matica točka
    Strana ugradnje: prednja osovina, zadnja osovina

  • matica točka za naplatak kotačaod lakog metala
    Strana ugradnje: prednja osovina, zadnja osovina