• lambda-sonda
    Strana ugradnje: prijema katalizatoru