• kraj spone sa sigurnosnom maticom
    Strana ugradnje: prijednja osovina na obe strane

    Ograničenja upotrebe