• filter goriva
    Strana ugradnje: u rezervoaru goriva

    Ograničenja upotrebe
  • Ograničenja upotrebe