• Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla hibridna verzija
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe
  • Ograničenja upotrebe
  • aksijalni zglob sa kontra maticom
    Strana ugradnje: prijednja osovina na obe strane

    Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla hibridna verzija
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla standardna verzija
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe
  • set ležaja kotača
    Strana ugradnje: prijednja osovina na obe strane

    Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla standardna verzija
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla izvedba ravnih stupaca
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe
  • Brisač stakla izvedba ravnih stupaca
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

    Ograničenja upotrebe