• kraj spone sa sigurnosnom maticom
    Strana ugradnje: prijednja osovina na obe strane

  • kraj spone sa sigurnosnom maticom
    Strana ugradnje: prijednja osovina lijevo

  • kraj spone sa sigurnosnom maticom
    Strana ugradnje: prijednja osovina desno