• nosač lisnatih opruga
    Strana ugradnje: zadnja osovina na obe strane, gore, zadnji

  • nosač lisnatih opruga
    Strana ugradnje: zadnja osovina na obe strane, dole, zadnji