• vijak točka
    Strana ugradnje: vehicle-dependent installation sides

  • kočioni bubanj kočnice
    Strana ugradnje: zadnja osovina