• zaptivač ventila
    Strana ugradnje: ulazna strana