• Podešivač bregastog vratila sa vijkom
    Strana ugradnje: dugotrajni filter