• 23930
    20

  • 23932
    1

  • 26748
    24

Tehničke informacije Listovi sa sigurnosnim podacima OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
Universal DOT 4 Plus / 1 Liter
koristi se u vozilima