• 26461
    20

  • 21754
    4

  • 26746
    24

Tehničke informacije Listovi sa sigurnosnim podacima OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
Universal DOT 4 / 1 Liter
koristi se u vozilima