• ADM53035
    1

Satsinnhold
betegnelse Antall Egenskaper
ADM53105 koblingsskiver 1
  • Antall tenner: 20
  • utvendig diameter: 190 mm
ADM53206N koblingstrykkplater 1
  • utvendig diameter: 190 mm
ADM53310 utløserlager 1
OE-sammenlikning
tilpasset produsent OE-nummer
Mazda B504-16-410A S1 | B628-16-460C S1 | FP01-16-510 S4
SAO B315-16-510 S1 | B504-16-460A S1 | E502-16-410A S1
brukt i kjøretøy