Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Niniejsza informacja stanowi prosty opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Szczegółowe informacje o ochronie danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za zbieranie danych na naszej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w informacji prawnej na tej stronie.

Jak zbieramy Państwa dane?

Pewne dane, które zbieramy o Państwu są to dane, których Państwo sami nam dostarczają. Są to na przykład dane wpisywane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasz system internetowy w trakcie odwiedzenia przez Państwa naszej strony. Są to dane techniczne, w szczególności (np. informacje dotyczące państwa przeglądarki, systemu operacyjnego lub godziny, w której odwiedzacie Państwo naszą stronę). Te dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzenia przez Państwo naszej strony internetowej.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Pewne dane są zbierane w celu zapewnienia, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie napotykają Państwo żadnych problemów. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkowników strony internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji w każdej chwili o źródle danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, odbiorcy danych oraz przyczynie przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poproszenia o zmianę nieprawidłowych danych, zablokowanie dostępu do Państwa danych lub ich usunięcie. Mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z nami w tej sprawie i w każdej innej sprawie związanej z danymi osobowymi pod adresem wskazanym w informacji prawnej. Mogą również Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego we wszelkich kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia dostawców zewnętrznych

W trakcie odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej, Państwa zachowanie co do sposobu przeglądania strony może podlegać analizie statystycznej. Głównie za pomocą plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Państwa zachowanie co do sposobu przeglądania strony zwykle podlega analizie anonimowej, nie ma sposobu odtworzenia źródła pochodzenia. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko analizowaniu Państwa zachowania co do sposobu przeglądania strony lub zapobiec temu poprzez uniknięcie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko analizowaniu Państwa zachowania co do sposobu przeglądania strony. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych zostaną Państwo poinformowani o możliwościach wniesienia sprzeciwu.

2. Informacja ogólna oraz informacja obowiązkowa

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, mogą być zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia jakie dane zbieramy oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu to robimy.

Należy zauważyć, że przekazywanie danych przez Internet (np. poprzez pocztę elektroniczną) może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przez dostępem osób trzecich.

Informacje o administratorze danych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Nr tel.: +49 (0) 2333 911-0
E-Mail: info@bilsteingroup.com

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.)

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Większa część operacji przetwarzania danych może mieć miejsce tylko jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili. Wszystko co należy zrobić, to wysłać zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Podmiot, którego dotyczą przetwarzane dane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie naruszenia przepisów ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest regionalny inspektor ochrony danych w regionie, w którym nasza spółka ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe umieszczone są pod następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, aby Państwa dane przetwarzane przez nas automatycznie za Państwa zgodą lub na postawie wykonania umowy były Państwu przekazane lub osobom trzecim w powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt komputerowy. W przypadku, gdy będą Państwo wymagać, aby dane zostały przekazane bezpośrednio do innego administratora, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Dostęp, blokowanie i usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji w każdej chwili o wszelkich danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, źródle pochodzenia tych danych, odbiorcy danych oraz przyczynie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz mają Państwo prawo żądać, aby dane zostały zmienione lub usunięte oraz aby został zablokowany dostęp do nich. W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższej kwestii lub w jakichkolwiek innych sprawach związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować pod adresem podanym w informacji prawnej.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wyznaczony zgodnie z przepisami prawnymi

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de
Tel.: +49 (0) 2333911-0
E-Mail: support@bilsteingroup.com

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strona internetowa może korzystać z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnej szkody Państwa komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Celem plików cookie jest sprawienie, aby treści przekazywane przez nas były dostępniejsze dla użytkownika, efektywniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa komputerze.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu korzystania z naszej strony. Inne pliki cookie mogą być zapisane na Państwa urządzeniu do momentu, gdy Państwo je usuną. Te pliki cookie pozwalają nam na rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnym odwiedzeniu naszej strony.

Mogą Państwo skonfigurować wyszukiwarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zastosowaniu plików cookie i akceptować tylko pliki cookie w określonych przypadkach, blokować przyjmowanie plików cookie ogólnie i w poszczególnych przypadkach oraz umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka zostanie zamknięta. Wyłączenie otrzymywania plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzania procesów komunikacji elektronicznej oraz do uruchomienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie Artykułu 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na Państwa komputerze, aby świadczyć dla Państwa usługi w sposób technicznie sprawny i bezpieczny. Jeżeli inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy państwa zachowania dotyczącego przeglądania strony) są przechowywane na Państwa komputerze są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dzienników serwerów

Operator strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka wysyła do nas automatycznie. Informacje te zawierają:

 • rodzaj i wersję przeglądarki
 • użytkowany system operacyjny
 • adres URL
 • czas zapytania serwera
 • adres IP

Te dane nie są powiązane odsyłaczami z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Artykuł 6 par. 1 punkt f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wyszczególnionych poniżej: Bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wysyłają do nas Państwo pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu kontaktowym zawierające wskazane przez Państwa w formularzu dane kontaktowe są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz na kolejne pytania uzupełniające. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane zawarte w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 punkt a RODO). Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili. Wszystko co należy zrobić, to wysłać zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Dane przekazane nam przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy poproszą Państwo o ich usunięcie, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych lub gdy nie zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych (np. w przypadku, gdy odpowiedź na Państwa pytanie została udzielona). Nie wpływa to niekorzystnie na obowiązujące przepisy prawne - zwłaszcza dotyczące okresu przechowywania danych.

Zapytania klientów

W celu przetwarzania zapytań klientów korzystamy z systemu Zendesk - platformy internetowej dedykowanej obsłudze klientów Zendesk Inc., 989 #300, San Francisco, CA 94102. W tym celu, istotne dane takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail są zbierane na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania informacyjne. Zendesk to certyfikowany uczestnik programu "Tarcza Prywatności" i w związku z tym spełnia wymagania zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk można znaleźć w Polityce Prywatności Zendesk na stronie https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się Państwo również kontaktować bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: privacy@zendesk.com

W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej, wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa tylko dla celów przetwarzania konkretnego zapytania. Przekazane dane są traktowane poufnie. Przekazane dane i historia kontaktów z naszym biurem obsługi są przechowywane w celu zapewnienia możliwości odpowiedzenia na pytania uzupełniające oraz do kontaktu.

Wykorzystanie jest opcjonalne i służy ulepszeniu i przyspieszeniu świadczenia usług naszym klientom. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zbieranie i gromadzenie danych w zewnętrznym systemie Zendesk, zaoferujemy Państwu alternatywne formy kontraktu w celu umożliwienia złożenia zapytania dotyczącego usług. Można się z nami kontaktować bezpośrednio przez telefon lub za pośrednictwem poczty korzystając z danych w zakładce "Kontakt" na końcu niniejszej strony.

Rejestracja na stronie

W celu korzystania z dodatkowych funkcji mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie. Przetwarzamy dane przekazane przez Państwa tylko dla produktu lub usługi dla których Państwo dokonali rejestracji.

Obowiązkowe informacje niezbędne do dokonania rejestracji muszą być pełne. W innym przypadku Państwa rejestracja zostanie przez nas odrzucona.

Wykorzystamy Państwa adres e-mail przekazany nam podczas rejestracji w celu poinformowania Państwa o istotnych zmianach, takich jak zmiany dotyczące naszych produktów i usług lub zmiany techniczne, które musieliśmy wprowadzić.

Dane przekazane podczas rejestracji są przetwarzane za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 punkt a RODO). Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili. Wszystko co należy zrobić, to wysłać zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane w trakcie trwania rejestracji na naszej stronie a potem zostaną usunięte. Nie wpływa to niekorzystnie na obowiązujące przepisy prawne dotyczące okresu przechowywania danych.

Rejestracja za pomocą usługi Facebook Connect

Zamiast bezpośredniej rejestracji na naszej stronie, mogą się Państwo zarejestrować za pomocą usługi Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na rejestrację za pomocą usługi Facebook Connect poprzez kliknięcie "Logowanie za pomocą Facebooka"/"Połączenie za pomocą Facebooka" zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani na platformę Facebooka. Tutaj można się zalogować za pomocą Państwa danych użytkownika. Nastąpi powiązanie profilu na Facebooku z naszą stroną internetową lub z naszymi usługami. To powiązanie umożliwi nam dostęp do danych przechowywanych na Facebooku. Dotyczy to zwłaszcza:

 • Nazwy na Facebooku
 • Profilu na Facebooku i zdjęcia z tle
 • Zdjęcia profilowego na Facebooku
 • Adresu e-mail zapisanego na Facebooku
 • ID na Facebooku
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Polubień na Facebooku (informacja "Lubię to")
 • Urodzin
 • Płci
 • Kraju
 • Języka

Te dane zostaną wykorzystane tylko do utworzenia, prowadzenia i spersonalizowania Państwa konta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Regulaminie Facebooka oraz Polityce Danych Facebooka. Można je znaleźć pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

5. Media społecznościowe

Wtyczka Twitter

Nasza strona internetowa zawiera funkcje usług Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez wykorzystanie Twittera oraz funkcji „Re-Tweet”, strony internetowe, które Państwo odwiedzają zostają powiązane z Państwa kontem Twitter, co sprawia, że informacje te są widoczne dla innych użytkowników. W rezultacie dane są również przekazywane do Twittera. Chcemy zaznaczyć, że my jako operatorzy tej strony internetowej, nie posiadamy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych lub o ich wykorzystaniu przez Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Twittera na stronie: http://twitter.com/privacy.

Mogą Państwo zmienić ustawienia prywatności dla Twittera w ustawieniach konta na stronie: http://twitter.com/account/change settings.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Tracking

Niniejsza strona wykorzystuje funkcje usług analizy stron Ferdinand Bilstein GmbH + Co.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co używa tzw. “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej przez Państwa. Podstawą zapisywania śledzących plików cookies Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG i używania tego narzędzia do analizy jest art. 6(1)(f) RODO. Administrator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika celem optymalizacji zawartości swojej strony.

Przechowujemy następujące informacje:

 • Informacje dotyczące miejsca i kraju
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Czas dostępu i jego długość
 • Zachowanie z klikaniem i wyszukiwaniem
 • Ulubione artykuły i pojazdy

Wszystkie informacje przechowujemy anonimowo, tj. nie mamy możliwości powiązania tych informacji z określoną osobą fizyczną.

Odmowa zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zabezpieczyć swoje dane przed ich gromadzeniem przez Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Tracking klikając na poniższy link. W ten sposób zostanie uruchomiony plik opt-out cookie, który zabezpieczy Państwa dane przed gromadzeniem w przypadku przyszłych odwiedzin tej strony: Wyłączyć partsfinder Tracking.

Narzędzie Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes prawny w analizie zachowania użytkowników w celu zoptymalizowania treści strony internetowej i reklamy, która jest na niej wyświetlana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Google korzysta z tej funkcji w celu skrócenia Państwa adresu IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez wysyłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Działając w imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach intern. etowych oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w związku z narzędziem Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi przetwarzanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Mogą również Państwo uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmowa udzielenia zgody na zbieranie danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając poniższy link. Aktywuje on plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/#topic=3544906.

reCAPTCHA Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z rozwiązania informatycznego reCAPTCHA Google (zwanego dalej "reCAPTCHA". Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Rozwiązanie informatyczne reCAPTCHA jest wykorzystywania do sprawdzenia czy dane wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez osobę czy automatyczny program. ReCAPTCHA sprawdza to poprzez analizę zachowania użytkownika na podstawie różnych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową. ReCAPTCHA wykorzystuje różne informacje do analizy (np. adres IP, długość użytkowania strony internetowej lub ruchy myszki użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy są dzielone z Google.

Analiza ReCAPTCHA odbywa się całkowicie w tle. Użytkownicy strony internetowej nie są informowani o tym, że taka analiza jest przeprowadzana.

Dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym automatycznym szpiegowaniem danych i spamem.

Więcej informacji na temat reCAPTCHA Google i Polityce Prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, będziemy potrzebowali Państwa adresu e-mail oraz informacji, która pozwoli nam na zweryfikowanie czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz, że wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności lub wcale. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie są udostępniane stronom trzecim.

Dane podane w formularzu subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 a RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie danych, Państwa adresu e-mail oraz jego wykorzystanie w celu wysyłki newslettera poprzez skorzystanie z linka "rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych przed wycofaniem zgody.

Przechowujemy dane przekazane nam przez Państwa w celu wysyłki newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji, usuwamy dane po rezygnacji z newslettera. Nie będzie to miało wpływu na dane przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail dla strefy dla członków).

MailChimp

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp w celu wysyłki newslettera. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która pozwala między innymi na zorganizowanie i analizowanie dystrybucji newsletterów. Jeżeli udostępnią Państwo dane (takie jak adres e-mail) umożliwiające wysyłkę newslettera, będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikację zgodnie z programem UE-USA - Tarcza Prywatności. Tarcza Prywatności to porozumienie zawarte pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zagwarantowanie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Dzięki MailChimp możemy analizować nasze newsletterowe kampanie. Gdy otworzą Państwo wiadomość wysłaną za pomocą MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tak zwany sygnalizator sieci web) połączy się z serwerami MailChimp w USA. Dzięki temu wiadomo czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. Zbierane są również informacje techniczne (takie jak długość użytkowania strony, adres IP, rodzaj przeglądarki i system operacyjny). Skojarzenie tej informacji z poszczególnymi odbiorcami newslettera nie jest możliwe. Jest to wykorzystywane wyłącznie do celów analiz statystycznych newsletterowych kampanii. Wyniki tych analiz mogą być następnie wykorzystane do lepszego dopasowania newslettera do zainteresowań odbiorców.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, aby Państwa dane były analizowane przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. Umożliwiamy to poprzez udostępnienia linka w każdej wiadomości z newsletterem. Można również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zbierane w ten sposób są przetwarzane za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 punkt a RODO). Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili poprzez rezygnację z newslettera. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych przed wycofaniem zgody.

Przechowujemy dane przekazane nam przez Państwa w celu wysyłki newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji, usuwamy dane po rezygnacji z newslettera. Nie będzie to miało wpływu na dane przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail dla strefy dla członków).

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie ochrony danych MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy tak zwaną "umowę o przetwarzaniu danych" z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych osobowych naszych klientów i nie udostępniania ich stronom trzecim. Umowę tę można zobaczyć pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli przeglądają Państwo jakiekolwiek nasze strony wykorzystujące wtyczkę YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. W związku z tym do serwera YouTube zostanie przekazana informacja o tym, która z naszych stron została przez Państwa odwiedzona.

Jeżeli są Państwo zalogowani na konto YouTube, zezwalają Państwo serwisowi YouTube na umieszczenie historii wyszukiwania bezpośrednio na Państwa osobistym profilu. Aby temu zapobiec należy wylogować się z konta YouTube.

Korzystamy z YouTube w celu zaprezentowania naszych usług online w atrakcyjny nowoczesny sposób. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Artykułu 6 par. 1 punktu f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.