• nosač ramena
    Strana ugradnje: dole, prednja osovina na obe strane

  • nosač stabilizatora
    Strana ugradnje: prednja osovina na obe strane