• Rot mili Uç parçası olmayan
    Montaj tarafı: Ön aksin her iki tarafindan