• Rot mili Somunu olan
    Montaj tarafı: Ön aksin her iki tarafindan