• ADC47348
    1

OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
Alfa Romeo 105 55 03 2 50 00
Mitsubishi ME-200244
Porsche 911 105 529 51 | 901 105 529 50 | 911 105 529 50
Upotrebni broj
odgovarajući za Upotrebni broj
ID D98S-D67ZN-17, D67ZN-17-D98S
koristi se u vozilima