• ADR162508
    1

OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
Dacia 27 27 730 16R | 27 27 782 14R
Nissan 27277-5FA0A
Renault 27 27 732 77R | 27 27 722 04R | 27 28 897 39R | 86 60 003 825 | 27 27 730 16R | 27 27 767 32R | 27 27 782 14R
koristi se u vozilima