OE upoređivanje
odgovara za proizvođača OE broj
BMW 61 66 1 377 830 | 1 377 830 | 61 66 1 358 328 | 61 66 1 360 905 | 61 66 1 367 616 | 61 66 1 380 066 | 61 66 8 360 614
koristi se u vozilima